Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

REGULAMIN oraz polityka RODO

REGULAMIN YASUMI Instytutu Zdrowia i Urody ul. Głowackiego 24 LU 5 w Krakowie oraz polityka RODO

I. RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W YASUMI     Instytucie Zdrowia i Urody, ul. Głowackiego 24 LU 5, Kraków        

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy: 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Mariola Wojciechowicz, posługującą się nazwą handlową YASUMI Instytut Zdrowia i Urody mieszczącą się przy ul. Głowackiego 24 LU 5, 30-085 Kraków.
 2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 3. W YASUMI Instytut Zdrowia i Urody, ul. Głowackiego 24 LU 5 Kraków przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Informacyjnej.
 4. USŁUGA KOSMETYCZNA W  YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody ul. Głowackiego 24 - Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

a)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w YASUMI Instytut Zdrowia i Urody ul. Głowackiego 24, Kraków.W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

b)    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

 1. USŁUGA NEWSLETTER

a)    Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.

b)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.

c)    Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

d)    Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY

a)   Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.

b)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

c)    Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

d)    Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

II. Regulamin zasady ogólne:

 1. Yasumi  Instytut Zdrowia i Urody  ul. Głowackiego 24, Kraków zwany dalej "Gabinetem" ze stroną internetową www.krakow.yasumi.pl z siedzibą w Krakowie, przy ul. Głowackiego 24 LU 5, 30-085 Kraków
 2. Godziny otwarcia Instytutu:
 1. Gabinet oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, specjalistyczne porady i konsultacje kosmetyczne i fizjoterapeutyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, voucherów/bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i innych usług opisanych w cenniku.
 2. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Instytutu Yasumi o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
 3. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Gabinet nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu winny być zgłoszone do 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w salonie do 72h od daty wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.
 5. Zakup usługi w Gabinecie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gabinetu.
 6. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 7. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi oraz karnetami.
 8. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Gabinecie usług lub kosmetyków.
 9. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Gabinetu, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Za usługi świadczone w Gabinecie płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, voucherami, karnetami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 11. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób, Gabinet pobiera zadatek w wysokości: min 30% wartości zarezerwowanych zabiegów. Wpłatę zadatku należy wykonać do 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od wykonania rezerwacji. Brak opłaty do 24 godzin (decyduje wpływ środków na konto) jest równorzędne z usunięciem rezerwacji w grafiku. Termin wizyty można zmienić najpóźniej 24 godziny przed wizytą. Zadatek można wpłacić gotówką, kartą lub przelewem na konto. Zadatku nie pobiera się dla wizyt rezerwowanych w dniu w którym ma być wykonana usługa.
 12. Do klienta, który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w Gabinecie, jest wykonany telefon z przypomnieniem o wizycie dwa dni przed planowanym zabiegiem oraz dzień przed zostaje wysłany automatyczny SMS z przypomnieniem o wizycie.
 13. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej Gabinet przyjmuje zadatek w wysokości min. 30% wartości zarezerwowanych zabiegów. Wpłatę zadatku należy wykonać do 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od wykonania rezerwacji. Brak opłaty do 24 godzin (decyduje wpływ środków na konto) jest równorzędny z usunięciem rezerwacji w grafiku. Termin wizyty można zmienić najpóźniej 24 godziny przed wizytą. Zadatek można wpłacić gotówką, kartą lub przelewem na konto.
 14. Masaż całego ciała, masaż pleców lub tył wykonujemy u osób od lat 16. Za indywidualną zgodą Rodzica wykonamy masaż pleców u młodzieży do 16 roku życia zatem nie ,mniej niż lat 14.
 15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Yasumi Instytutu Zdrowia i Urody, ul. Głowackiego 24 Kraków są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.

III. Regulamin realizacji voucherów/bonów upominkowych 

 1. Definicje:

a)    Voucher/Bon upominkowy, zwany dalej Bonem – bon na określony zabieg/i lub na określoną kwotę nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, jest przeznaczony do wykorzystania/realizacji wyłącznie przez osobę trzecią, zwanej dalej Obdarowaną.

b)    placówka YASUMI Instytut Zdrowia i Urody przy ul. Głowackiego 24, Kraków – zwany dalej jako Gabinet, w której nabywany i/lub realizowany jest Bon.

 1. Bony upoważniają do:

a)    skorzystania z usług lub zakupu produktów (kosmetyków), za wyjątkiem urządzeń kosmetycznych zgodnie z obowiązującym cennikiem – dotyczy bonów z sieci YASUMI

b)    skorzystania z usług za wyjątkiem zakupu produktów (kosmetyków) i urządzeń kosmetycznych – dotyczy pozostałych bonów z poza sieci YASUMI np. Wyjątkowy Prezent, Prezent Marzeń, Multibenefit i inne.

 1. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu pod numerem telefonu 535 446 442, bądź osobiście w Yasumi Instytucie Zdrowia i Urody  ul. Głowackiego 24 w Krakowie.
 2. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu celem weryfikacji ważności. W przypadku braku okazania bonu usługa może zostać zakwalifikowana jako usługa odpłatna.
 3. Bon ważny jest przez 12 miesiące od momentu jego nabycia. 
 4. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych kosmetyków jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 6. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 7. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zmiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 8. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie
 9. Bon może zostać zrealizowany na terenie Krakowa wyłącznie w Yasumi Instytucie Zdrowia i Urody przy ul. Głowackiego 24, 30-085 Kraków w którym został nabyty.
 10. Bon może być wykorzystany do zapłaty za kosmetyki i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 11. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Bonu.
 12. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager w porozumieniu z właścicielem Gabinetu
 13. Klient może zmienić termin wizyty jednokrotnie. Przesunięcie lub odwołanie terminu wizyty z wykorzystaniem Bonu jest możliwe najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty, po tym czasie Bon traci wartość rezerwowanej i nie odwołanej terminowo wizyty.
 14. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi
 15. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i akceptują ją w całości.

IV. Regulamin realizacji karnetów w  YASUMI Instytut Zdrowia i Urody ul. Głowackiego 24 LU 5, 30-085 Kraków

1. Definicje:

a)    Karnet – bilet wstępu na serię określonych zabiegów w określonej kwocie wg. obowiązującego cennika nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej „klientem”, jest przeznaczony do wykorzystania/realizacji wyłącznie przez osobę która dokonała zakupu,

b)    placówka YASUMI Instytut Zdrowia i Urody przy ul. Głowackiego 24, Kraków – zwany dalej jako Gabinet, w której nabywany i/lub realizowany jest karnet.

 1. Karnety wykupione Gabinecie ważne są przez okres 3 miesięcy od daty jego zakupu lub zgodnie z terminem określonym przez kosmetologa. Na prośbę kupującego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas zakupu karnetu)
 2. Klient dysponujący karnetem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, koieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 24 godzin. Jeżeli 24-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Gabinet ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Karnetów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Karnetu, Klient oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje ją w całości.

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem